TE' VERDI AROMATIZZATI


Tè verde in foglia

Sacchetto richiudibile da 40 gr

Romeo e Giulietta

4,00 €

Romeo e Giulietta

4,00 €

Tè verde a foglia intera

Sacchetto richiudibile da 40 gr

Tè verde e nero in foglia

sacchetto richiudibile d 40 gr

Bacio d'Angelo

4,00 €

Bacio d'Angelo

4,00 €

Tè verde a foglia intera

Sacchetto richiudibile gr 90

Tè verde a foglia intera

Sacchetto richiudibile gr 90

Lemon Jasmin

4,00 €

Lemon Jasmin

4,00 €

Miscela di Tè verdi, Tè Bianchi, Gelsomino, Limone

Sacchetto richiudibile da 90 gr

Tè verde bancha alla ciliegia

Sacchetto richiudibile da 40 gr

Love Me

3,80 €

Love Me

3,80 €

Miscela di tè verde e tè nero

Sacchetto richiudibile da 40 gr

Creme D'orange

4,00 €

Creme D'orange

4,00 €

Miscela di tè verde e tè bianco

Sacchetto richiudibile da 40 gr

Dolce Vita

3,80 €

Dolce Vita

3,80 €

Tè verde in foglia

Sacchetto richiudibile da 40 gr

Tè verde chai

3,80 €

Tè verde chai

3,80 €

Tè verde in foglia

Sacchetto richiudibile da 40 gr

Piccolo Principe

3,80 €

Piccolo Principe

3,80 €

Tè verde in foglia

Sacchetto richiudibile da 40 gr

Rose Congou

3,80 €

Rose Congou

3,80 €

Tè verde in foglia

Sacchetto richiudibile da 40 gr

Tuaregh

3,80 €

Tuaregh

3,80 €

Tè verde in foglia

Sacchetto richiudibile da 40 gr

Dolce Segreto

4,00 €

Dolce Segreto

4,00 €

Tè verde in foglia

Sacchetto richiudibile da 40 gr

Tè verde in foglia 

Sacchetto richiudibile da 40 gr

Momento Magico

3,80 €

Momento Magico

3,80 €

Tè verde e Tè nero in foglia

Sacchetto richiudibile da 40 gr

Bancha Fragolina

3,80 €

Bancha Fragolina

3,80 €

Tè verde in foglia

Sacchetto richiudibile da 40 gr